WTW

Gebalanceerde ventilatie met WTW
Bij gebalanceerde ventilatie met WTW is er de mogelijkheid om de warmte die uit de afgezogen ventilatielucht terug te winnen. Hiermee kan de koude toegevoerde ventilatielucht opgewarmd worden met daarbij een rendement van 80 tot 90% (afhankelijk van de RV). In tegenstelling tot wat nog heel veel mensen denken worden afgezogen en toegevoerde lucht niet met elkaar vermengd, maar langs elkaar heen gestuurd en gescheiden door een kruiswisselaar, tegenstroomwisselaar of warmtewiel. Bij deze installaties is het zelfs mogelijk om vraag gestuurd op CO of RV automatisch te regelen. 
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!