Riolering

Bij riolering denken de meeste mensen aan afvoerbuizen voor afvalwater of regenwater. Vaak zie je die buizen niet. Ze lopen onder de grond, onder je huis of in de muren. Je kunt er niet zomaar bij komen. Dus is het belangrijk om riolering goed aan te leggen. Beekmans maakt daarom uitsluitend gebruik van goedgekeurde materialen.
We leggen de riolering aan volgens de wettelijke voorschriften.


Regenwater
Regenwater kun je afvoeren via de riolering. Maar regenwater lozen op een sloot of infiltratie in de bodem is ook mogelijk.
Je kunt regenwater ook opvangen om te hergebruiken als huishoudwater, bijvoorbeeld als spoelwater voor het toilet.
Beekmans ontwerpt en plaatst de juiste installatie voor uw doel.

Speciale waterafvoersystemen
Soms is afvalwater erg vervuild of stroomt het moeilijk weg.
Bij Beekmans kunt u terecht voor speciale afvoersystemen, zoals:
  • Speciale goten, bijvoorbeeld voor op- en afrit hellingen of voor benzinepompen.
  • Pompen om afvalwater naar een hoger punt te pompen, denk hierbij aan kelders.
  • Olie- en vetafscheiders, zand- en slibafscheiders, zetmeelafscheiders, etc.
  • Bezinkselputten voor plaatsen waar geen openbaar riool is.
Riolering01
Riolering02
Riolering03
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!